وبلاگ گروهی مادرانه روزی روزگاری درختی بود... ، و او پسرک کوچولویی را دوست می داشت. پسرک هر روز می آمد و برگ هایش را جمع می کرد از آن ها تاج می ساخت و شاه جنگل می شد ، از تنه اش بالا می رفت از شاخه هایش می آویخت و تاب می خورد و سیب می خورد، با همدیگر قایم باشک بازی می کردند پسرک هر وقت خسته می شد زیر سایه اش می خوابید او درخت را دوست می داشت...خیلی زیاد و درخت خوشحال بود ****** برای ارسال پیام، سوال، نظر، اعلام همکاری و ... به مادرانه از گزینه "تماس با ما" که در قسمت چپ، بالای اولین پست قرار گرفته استفاده نمایید، در اولین فرصت پاسخ شما داده خواهد شد ولی آدرس وبلاگ و یا ایمیل خود را فراموش نکنید. **** * چنانچه سایت و یا وبلاگی دارید در زمینه کودکان، والدین، مادران، بارداری، زایمان، تربیت و ... که می تواند برای مخاطبانمان مفید واقع شود، آدرس آن را از طریق "ارسال لینک به لینکدونی" که در انتهای لینکدونی قرار دارد برایمان ارسال کنید. استفاده از مطالب وبلاگ گروهی مادرانه با ذکر منبع بلامانع است. (البته این مهم در مورد چاپ کتاب با اطلاعات و نوشته های وبلاگ گروهی مادرانه صدق نمی کند) http://madaraneh.mihanblog.com 2020-07-11T09:10:55+01:00 text/html 2012-09-01T13:29:20+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی آمادگی کودکانِ کلاس اولی3 http://madaraneh.mihanblog.com/post/380 <span class="Apple-style-span" style="font-family: tahoma, sans-serif; font-size: 13px; background-color: rgb(245, 245, 245); color: rgb(68, 68, 68); "><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" color="#CC0000" face="Tahoma, sans-serif"><b>نوشته : امین میرموسوی</b></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://www.testingmom.com/wp-content/uploads/BSRA-Bracken-School-Readiness-300x205.jpg" alt="" style="font-family: Tahoma, sans-serif; "></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><br></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span class="Apple-style-span" style="font-family: Tahoma, sans-serif; ">آمادگی تحصیلی یکی از تعیین کننده های مهم رفاه کودکان است.پژوهش ها نشان دادند که آمادگی تحصیلی در 6 سالگی پیش بینی کننده موفقیت تحصیلی کودک در سال های اول ابتدایی است و موفقیت در این سال ها پیش بینی کننده به پایان رساندن موفقیت آمیز دوره دبیرستان است.</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">جهت اطلاع والدین، آمادگی تحصیلی عموما شامل سلامت جسمی و رشد حرکتی مناسب، سلامت عاطفی، مهارت های زبانی و گفتاری، مهارت های شناختی متناسب رشد کودک است.<b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سلامت عاطفی&nbsp;</font></b>شامل:اضطراب جدایی، ترس ؛ در مورد ترس منظورمان این است که کودک آن قدر اعتماد به نفس داشته باشد تا مجبور نشود نیرو و شادابی خود را که می تواند صرف یادگیری کند برای حفاظت از خود در مقابل ترس از شکست یا بولی(زورگویی همسالان) هدر دهد و نیز نسبت به انجام تکالیف جدید تمایل نشان دهد.<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">کودک سالمِ عاطفی کودکی است که از پختگی عاطفی آنقدر برخوردار است که بتواند نیازها را قدری به تعویق اندازد برای مثال بداند که به جای انجام تکلیف با دوست خود صحبت نکند.<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">مهارت های زبانی و گفتاری&nbsp;</font></b>شامل: نداشتن لکنت زبان و یا درمان قبل از آغاز سال تحصیلی، سابقه تاخیر در گفتار به گونه ای که در سن ورود به مدرسه کودک مشکل در صحبت داشته باشد، دشواری در بیان برخی حروف، به گونه ای که برای معلم کلاس مفهوم نباشد؛<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">مهارت های شناختی متناسب با سن:</b></font>&nbsp;توانایی شمردن، توانایی درک شباهت و تفاوت بین طبقه بندی اشیا، توانایی به یاد آوردن و بازگو کردن برخی اطلاعات آموزشی یادگرفته شده.<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">سلامت جسمانی</b></font>، معنای آن فراتر از مبتلا نبودن به بیماری های وخیم و بیماری های شایع(سرماخوردگی های مکرر و عفونت های دوران مدرسه است یا نقص های عصب شناختی آشکار نظیر کم شنوایی است) بلکه آنچه مورد نظر است ،داشتن سطح انرژی مناسب که کودک را قادر می سازد بر فعالیت های تحصیلی تمرکز نماید ، هماهنگی جسمانی و حرکتی کافی برای انجام تکلیف های درسی رایج دوره کودکستان و پایه اول نظیر به دست گرفتن مداد، ورق زدن کتاب بدون پاره کردن آن ، ضربه زدن به توپ&nbsp;<span style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</span>و بسیاری که به نمونه های آن در مطالب گذشته&nbsp;<b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">وبلاگ</font></b>اشاره شده است.<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: left; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">پایان بخش سوم<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><span lang="FA" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; font-size: 10pt; line-height: 26px; font-family: Tahoma, sans-serif; ">تا ابتدای سال تحصیلی با مطالب متنوع و تخصصی ما در زمینه یادگیری و آموزش کودکان همراه باشید. و در صورتی که در مورد کودکان مسائلی می بینید که تا کنون توجهی نشده و می تواند زمینه ساز دشواری هایی در سال های ابتدایی باشد<font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">&nbsp;</b></font><u style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">ا</b></font><font class="Apple-style-span" color="#FF0000" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><b style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">کنون</b></font></u>&nbsp;پی گیری نمایید.<o:p style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></o:p></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0.1em; padding-right: 0px; padding-bottom: 0.8em; padding-left: 0px; text-align: right; line-height: 26px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; "><br></p></span> text/html 2012-08-15T12:34:38+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی آمادگی کودکانِ کلاس اولی(2) http://madaraneh.mihanblog.com/post/377 <div><br></div> <div><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><span style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(89,89,89)" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><b> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; COLOR: rgb(255,51,153)" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: xx-large" class="Apple-style-span">مهارت های پیش نوشتاری</span></font><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><br></p></b></font></span></span><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><b> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal" align="center"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://www.speechbuddy.com/blog/wp-content/uploads/2012/02/speech44-231x300.jpg"></span></font></p> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: center; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><br></span></font></div> <div style="TEXT-ALIGN: right; TEXT-INDENT: 20px"><font class="Apple-style-span" color="#c00000" face="arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 18px; FONT-WEIGHT: 800" class="Apple-style-span"><span style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: rgb(89,89,89); FONT-WEIGHT: bold" class="Apple-style-span"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 13px" class="Apple-style-span"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">نوشته : امین میرموسوی</font></b></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 13px" class="Apple-style-span"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff6600">(کارشناس ارشد مشاوره)</font></b></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><br></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 16px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 13px" class="Apple-style-span"><b></b></span></font></p><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><b> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">مهارت های پیش نیاز نوشتن از سال های اولیه زندگی کودک روند رشد خود را ادامه می دهد که یک مرحله آن در سنین پیش دبستان و دبستان(6 تا 8 سال) شامل گرفتن ابزار نوشتاری و ترسیم است (ردیابی،کپی،تقلید از اشیا،چهار گوش، سه گوش و علامت جمع) می باشد.</span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;این در حالی است که&nbsp;<b>تجربه کار ما</b>&nbsp;در مقطع پیش دبستان و دبستان و همچنین به استناد فعالیت های پژوهشی صورت گرفته طی سال های اخیر و در ایران در دهه هشتاد، نشان می دهد به غیر از کودکانی که مشکلات رشدی دارند،حتی کودکان بیش فعال و کم توجه(</span></font></font></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" dir="ltr"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ADHD</span></font></font></span></span><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>) در زمینه مهارت های نوشتاری ضعیف عمل کرده و دست نویسی یا ترسیم ناخوانا دارند.</span></font></font></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px; BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" dir="ltr"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">از آن جا که نوشتن و انتقال افکار و اطلاعات از راه زبان نوشتاری یکی از مهم ترین پیش زمینه های رشدی کودکان است لذا نوآموزان و حتی کودکان پیش دبستانی که</span></font></font></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px; BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="AR-SA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">1-مهارت های دست نویسی ضعیفی دارند؛</span></font></font></span></span><o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">2- غلبه طرفی ندارند؛</span></font></font></span></span><o:p></o:p></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">3- از هماهنگی دیداری- حرکتی خوبی برخوردار نیستند؛</span></font></font></span></span></p><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"></span></font></font></span></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px; BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="AR-SA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">4-هنوز در مداد به دست گرفتن مشکل دارد؛</span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">5- خطوط ترسیم شده را بیش از حد نازک و کم رنگ می کشد یا بر عکس پر رنگ؛</span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">6- در کپی کردن اشکال هندسی(لوزی،مربع ،مثلث،..) ضعف دارد؛</span></font></font></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%" lang="FA"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#cc0000"><font class="Apple-style-span" size="2" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">7-در حین انجام موارد فوق مرتب از جایش بلند می شود و حواسش به آسانی پرت می شود؛</span></font></font></span></span></p><o:p></o:p></span></font></font></span></span> <p style="TEXT-ALIGN: justify; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 24px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><br></p> <div style="TEXT-ALIGN: justify"><br></div></b></font></span><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><b></b></font><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><b></b></font></span></font></div></b></font> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p></div> text/html 2012-07-14T13:23:38+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی آمادگی کودکانِ کلاس اولی(1) http://madaraneh.mihanblog.com/post/373 <span style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(89,89,89)" class="Apple-style-span"><b> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="LINE-HEIGHT: 20px; COLOR: rgb(89,89,89); FONT-SIZE: 11px; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b></b></span></span></font></p><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">«از سری مجموعه های آمادگی کودکان برای ورود به مدرسه»</span></p></b></font></b></span><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"></font> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://img.ehowcdn.com/article-new/ehow/images/a06/hi/11/interventions-dysgraphia-1.1-800x800.jpg"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b></b></span></p><b> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 20px; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b></b></font></b></span></p><b><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: small; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"> </span></p><div><br></div>ازجمله مهارت های مورد نیاز برای ورود به پایه اول مهارتهای حرکتی ظریف انگشتان دست است. <p></p></b></font></b></b> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b> </b></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><br><br></font></span></b></p> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b> </b></span></p><p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">نوشته :امین میرمووسوی</font></span></b></p> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">روان شناس و مشاور کودک و خانواده</font></span></p> <b><p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">می دانیم که برخی از دانش آموزان نمی توانند به خوبی مداد در دست بگیرند، به درستی روی صندلی بنشینند و یا دچار حواس پرتی ،عدم تمرکز و اختلال توجه هستند. هر کدام از این کاستی ها می توانند بر فرایند یادگیری و آموزش تاثیر منفی بگذارند و آموزگار و دانش آموز را با ناکامی روبرو کنند.</span></span></span></p></b> <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-TOP: 0px"></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">از سوی دیگر وجود این دانش آموزان که البته جایشان هم در مدارس عادی است اما همین مدارس نیز باعث واردآمدن فشار روانی به آنان به دلیل یادگیری ناکافی و عقب بودن از سطح هم کلاسی ها، همچنین ایجاد مشکلات هیجانی،ناآشنایی با مهارت خواندن و نوشتن، می شوند.</span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">یکی از این مشکلات دانش آموزان ، نداشتن مهارت در انجام حرکات ظریف دست است. نداشتن این مهارت به دلیل تاثیر آن بر هماهنگی چشم و دست و بهبود مهارت های حرکتی باعث اختلال یا تاخیر در فراگیری نوشتن و سایر فعالیت های ترسیمی می گردد.</span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">فعالیت های حرکتی برای نوآموزان ابتدایی ضروری است. گاه یک دانش آموزِ ورودی پایه اول از نظر هوشی هیچ مشکلی ندارد اما در حرکت های ظریف انگشتان و نوشتن و ترسیم کند است گاه به حدی قابل توجه است که نسبت به بقیه هم کلاسی ها از تکالیف ترسیمی یا نوشتاری که معلم می دهد عقب می ماند، یا دچار نارسانویسی می شود.( اصطلاح تکلیف ترسیمی را به این دلیل به کار بردم که دانش آموزان پایه اول در روزهای نخست سال تحصیلی کار را با ترسیم خطوط شروع می کنند و سپس با صداها و شکل حروف آشنا می شوند).</span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">با توجه به سابقه آموزشی&nbsp;<b>اینجانب (نویسنده مسئول)</b>در مقطع ابتدایی ، توصیه می شود خانواده ها زمان بیشتری را با کودک خود در هنگام فعالیت های ترسیمی صرف کنند و به ترسیم فرزندشان و نحوه مداد به دست گرفتن دقت نمایند.</font></span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff0000">ترسیم خطوط شکسته، پررنگ، بیش از حد کم رنگ ، ترسیم پراکنده و بی نظم در چندبرگ حتما قابل توجه است و نباید به راحتی از آن گذشت.</font></span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">فصل تابستان و به عبارتی فصل تعطیلات بهترین زمان برای رسیدگی به این موضوع است تا کودکان با آمادگی بهتری راهی مدرسه شوند.</span></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 22px; TEXT-INDENT: 20px; MARGIN: 10px 0px 0px; PADDING-LEFT: 0px; unicode-bidi: embed; PADDING-RIGHT: 0px; DIRECTION: rtl; PADDING-TOP: 0px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">برای این دانش آموزان ضروری است فعالیت های افزایش دهنده هماهنگی دست و بازو مانند برش با قیچی،بازی با کاغذ، و ...... داده شود و البته بسیارند تمرین هایی که در این زمینه به نوآموزان کمک می کند.</span></span></span></p> </b> text/html 2012-05-19T17:04:15+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی کمی به خودمان بیاییم! http://madaraneh.mihanblog.com/post/367 <div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR1w3rvi5BDEL1aomTCZa8kcQtaJf7ewnYp8_TANSYbwK8jqBhCMCqhyM8" alt=""></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#FF0000"><b><br></b></font></div><div><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><b>نوشته : امین میرموسوی</b></font></div> <div><br></div> <div><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 150%; text-align: right; ">روزهای امتحان دانش آموزان کم کم آغازمی شود؛ و پس از آن یک تابستان گرم روزهای بلند، بی حوصلگی ما با این بچه هایی که همان بهتر بنشیند پای کامپیوتر یا سی دی های خارجی، بازی کنند و کاری به ما نداشته باشند.! اگر پدر بزرگ و مادر بزرگ و خاله</span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 150%; text-align: right; ">&nbsp; </span><span style="font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; line-height: 150%; text-align: right; ">و دایی و عمو زحمت مراقبت این بچه ها را بکشند که دیگر عالی است.در این بین مسافرت هم ،کمی به گذرِ سریع تر زمان و روزهای گرم تابستان کمک می کند.</span></div><div> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">برای ما- منظور شخص خودم، وبلاگ نویس - فصل ثبت نام دانش آموزان فرا رسید. ثبت نام که انجام شود خیال خانواده ها آسوده می شود .<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">« بچه جان برو هر کاری دلت می خواد بکن فقط موقع ثبت نام حواستو جمع کن که سوتی ندی! پدر و مادرتو ضایع نکن که این روانشناسه که می بینی اینجا نشسته منتظر یه سوتی از توست تا ثبت نامت نکنه و حالا بگرد و مدرسه پیدا کن؛ پس حواستو به سوال هایی که می پرسه جمع کن، درست جواب بدی.مودب باش؛ اگه گفت نقاشی بکش ، خوشگل بکشی یادت باشه چی گفتم؛ حرصمو در نیاری که سر کارت با همون بابای بداخلاقته.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">این عبارت آشناست ؛کاش همه والدین زمان ثبت نام کمی حساب می بردند. از روانشناس، مدیر و هر کسی که با یه نگاه و شاید کمی دقیق شدن روی خانواده به برخی مسائل پی می برد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">امیدواریم روزی برسد که در مدارس همین کاری که ما انجام می دهیم که فقط به این منظور نیست سنگ جلو پای والدین بگذاریم بلکه هدف تحلیل ویژگی های بچه هاست و این که پیش از ورود به مدرسه بدانند فرزندان شان چه توانایی هایی دارند و چه محدودیت هایی؟ و اگر مشکلاتی به خصوص در مورد پسرها هست ، چه طور می شود روی نقاط ضعف آنها کار کرد؟<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: red" dir="rtl" lang="FA"><b><span style="FONT-SIZE: medium" class="Apple-style-span">تقاضا دارم کمی جدی بگیرید....!</span></b><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="rtl" lang="FA">یکی از مشکلاتی که به گاه خانواده ها به آن آگاه نیستند به ویژه در مورد کودکانی که در بدو ورود به پایه اول ابتدایی هستند مساله فقدان تمرکز است(در این جا منظورم نشانگان جدی به شکل اختلال است).<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در ارزیابی های اولیه به هنگام ثبت نام،گاه متوجه می شویم کودک توانایی لازم را برای پاسخ دادن متوالی به یک فعالیت پیوسته و مکرر را ندارد.یعنی فرایندی که نیاز به توجه مداوم (</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">sustained attention</span><span dir="rtl"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span>) دارد.</span><span dir="ltr"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr" lang="FA"><span dir="ltr"></span> </span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">چنین کودکی که در همان چند دقیقه نخست باید از او به طور مکرر خواست تا دقت کند، چطور می تواند بدون چند جلسه درمان و آموزش بر سر کلاس حاضر شود؟<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">و یا می بینم که کودک حتی توانایی پاسخ دهی به محرک های مشخصِ بینایی ، شنوایی که به عنوان درمانگر در جلسه مشاوره پیش از ثبت نام ارئه می کنم ، ندارد.این یعنی توجه متمرکز(</span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" dir="ltr">focused attention</span><span dir="rtl"></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span dir="rtl"></span>) که قطعا وی را در طول آموزش مدرسه دچار مشکل می کند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در چنین شرایطی است که آموزگار از این که کودک بیش فعال است شکایت می کند و حال در میانه سال تحصیلی خانواده باید برای بررسی بالینی اقدام کنند . در حالی که والدین ،خود گرفتار شغل و فرزندان دیگر مسائل مختلف و در نتیجه کمبود وقت هستند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">پس اولیای گرامی دقت نمایند اگر در همان ابتدای ثبت نام برنامه هایی برای ارزیابی گذاشته می شود تصور نکنند قرار است<u> <b><span style="FONT-SIZE: x-small" class="Apple-style-span">به هوش فرزندشان توهین شود، مورد ارزیابی هوشی قرار بگیرند تا بهترین ها گلچین شوند. لطفا این باور را دور بریزید.</span></b></u><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">بلکه هدف آگاهی دادن به والدین از مسائل رفتاری و آموزشی است که حتی به ظرافت از نقاشی های کودکان و سایر ارزیابی ها استخراج می شود. <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">یک انتقاد دیگر که به خانواده ها وارد است این که متاسفانه تا ما نتیجه کارمان را <span style="mso-spacerun: yes">&nbsp;</span>در زمان ثبت نام به خانواده نگوییم ، لب به سخن نمی گشایند و خود چیزی نمی گویند و اگر در طول سال تحصیلی به اطلاع خانواده برسانیم، <u>برخی، نه همه</u> ، متوقعانه می پرسند حالا چه کنیم؟ معلم شما خوب نیست و بسیاری توجیه های دیگر.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در پایان لازم به تاکید مجدد است که هدف از نوشتار فوق این است که <span style="COLOR: red"><b>فصل تابستان</b></span> را برای شناخت مسائل کودک خود از دست ندهید ، اگر مدارس ما به این موضوع درابتدای سال جدی بنگرند، هم از مشکلات آموزشی کودکان در طول سال تحصیلی کاسته می شود و هم از زمان معلم که مکرر صرف تذکر دادن نمی گردد و هم شکایت معاونین مدرسه و احضار والدین برای پی گیری وضعیت فرزندشان کاهش می یابد.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; mso-margin-bottom-alt: auto" class="MsoNormal" align="right"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 9pt; mso-bidi-language: FA"><o:p></o:p></span></p></div> text/html 2012-04-28T13:15:43+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی کم توجهی؛ اختلال یا خصلتی گذرا؟ http://madaraneh.mihanblog.com/post/366 <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 8pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><b>نوشته :امین میرموسوی</b></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span lang="FA" style="line-height: 12.25pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; ">بین کودک یا حتی نوجوانی که دچار اختلال کم توجهی&nbsp;</span><span dir="ltr" style="line-height: 12.25pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; ">ADD</span><span lang="FA" style="line-height: 12.25pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; ">است با کودک یا نوجوانی که صرفا به خاطر برخی ویژگی های فردی و آموزشی دچار کم دقتی است و از تمرکز ضعیفی برخوردار است، تفاوت وجود دارد و همان طور که هر کودک پرجنب و جوشی بیش فعال نیست هر کودک یا نوجوان با سطح دقت پایین،دچار اختلال کم توجهی نیست(</span><span dir="ltr" style="line-height: 12.25pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; ">ADD</span><span dir="rtl" style="line-height: 12.25pt; "></span><span lang="FA" style="line-height: 12.25pt; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 9pt; "><span dir="rtl"></span>).</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در حالی که غالبا خانواده ها با نگرانی به این موضوع می پردازند در ادامه امیدواریم از نگران شما قدری کاسته شود.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">اگر مطالب پیشین ما را در وبلاگ یا سایت تربیت تحت عنوان «باز هم حواس پرتی» و سایر مطالب وابسته مطالعه کرده باشید می دانید که علایم آن مدتی می بایست در عملکرد فرد آشکار باشد و صرفا نمی توان به اصطلاح های رایج تحت عنوان "حافظه ضعیف"و" فراموشیِ" فرزندان در سن کودکی و نوجوانی بسنده کرد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">با دیگر به مرور علایم&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt" dir="ltr">ADD</span><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span>&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">می پردازیم :</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><span style="font-size: 12px; " class="Apple-style-span"> </span></font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span>-حواس پرتی خیلی سریع و عدم توانایی در گوش دادن و توجه.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" size="3" face="Tahoma, sans-serif"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-صحبت کردن بیش از حد .</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-دشواری در به پایان رساندن وظایف محوله.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-نیاز به حرکت به طور مداوم و بی قراری.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-مشکل داشتن در حفظ توجه هنگام یادگیری یا انجام تکلیف.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-جا گذاشتن چیزهایی که برای انجام تکالیف&nbsp;&nbsp;و کارها ضروری هستند ( برای مثال فراموش کردن اسباب بازی ها، مداد ، خودکار، کتاب، هر چیز لازم دیگر).</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-پرت شدن حواس توسط محرک های فرعی، به خصوص هنگام یادگیری و نیاز به جلب توجه کودک به طور مکرر.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: #ff6600; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA">-دنبال نکردن آموزش ها و تکالیف درسی، وظایف روزمره یا وظایف خود در محیط کار( نه به دلیل مخالفت یا نفهمیدن دستورالعمل و آموزش ها).</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600"> </font></p><p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" color="#ff6600"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">این که به گفته والدین فرزندان ما درس می خوانند اما فراموش می کنند یکی از علایم "مشکل حفظ و&nbsp;<u>نگهداری توجه</u>هنگام یادگیری یا انجام تکلیف "است لذا" نگهداری"در این بحث و&nbsp;<u>میزانِ نگهداری چه به لحاظ مدت زمان و چه به لحاظ مقدار مطلب</u>&nbsp;اهمیت دارد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></font></p><font class="Apple-style-span" color="#ff6600"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">شاید در نظر بسیاری، اغلب ما و بچه های ما این مساله را داشته باشند حتی ما بزرگترها؛ اما لزوما به معنی اختلال نیست، آنچه که از نگرانی والدین مشخص است تصور آنها ظهور یک مشکل بسیار جدی است که شدیدا آنها را نگران می کندکه قاعدتا می بایست علایم بیشتری داشته باشد.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در مورد نشانه ای دیگر "جا گذاشتن وسایل تحریر یا وسائل شخصی" نیز می تواند یکی از ویژگی های ما بزرگسالان هم باشد که گاهی در طول روز برای مان پیش می آید و برای کودکان و نوجوانان نیز.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">امروزه مغز ما وظایف چندگانه ای برای عکس العمل نشان دادن بر عهده داردکه لزوما همزمانی توجه به هدف ها موفقیت آمیز نیست، چه رسد به مغز کودکان ما که نسبت به گذشته اشتهای سیری ناپذیری به واکنش نشان دادن به محرک ها (بازی های کامپیوتری ،سی دی ها،.....)پیدا کرده است!!</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">"نیاز به حرکت مداوم و بی قراری" در علایم فوق الذکر مهم است به ویژه اگر تصور شود بی قراری در کودک یا نوجوان شدید است و غالبا با نشانه های دیگر(ناخن جویدن و ...) همراه است و یا اگر موجب پراکندگی حواس از موضوعی به موضوعی دیگر شود( پرش فکر).</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">در مطلب« برنامه ای هدفمند برای تمرکز حواس، نیاز کودکان امروز» که توصیه می شود آن را در وبلاگ مطالعه نمایید به چند شکل توجه پرداخته شده که به اختصار عبارت است از :</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="COLOR: rgb(255,102,0)" class="Apple-style-span"><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"></span>توجه متمرکز، توجه مداوم، توجه انتخابی، توجه تناوبی، توجه تقسیم شده؛</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">«توجه تقسیم شده» که مهارت بالاتری است و با تمرین و تکرار و آموزش و درمان های چندجانبه و حتی آموزش های تکنولوژیک تقویت می شود.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">اما چهار مورد دیگر ، مهارت هایی است که نیاز کودکان و نوجوانان برای رشد و پیشرفت تحصیلی آنان است و ضعف در هر یک به خصوص با دارا بودن علایم فوق برای مدتی، می تواند حائز اهیمت باشد و نیاز است خانواده برای آموزش و در صورت لزوم درمان اقدام نماید.</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 12.25pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; BACKGROUND: white; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">بنابراین اگر همه علایم موجود در مشکل کم توجهی در یک فرد وجود داشته باشد و باعث افت قابل ملاحظه تحصیلی فرد شده باشد ،تازه اگر تصور کنیم با مسائلی همچون اضطراب هم پوشی ندارد، آن موقع بهتر می توان در مورد&nbsp;</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-font-size: 11.0pt" dir="ltr">ADD</span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; COLOR: black; FONT-SIZE: 9pt; mso-ansi-font-size: 11.0pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">قضاوت کرد.</span></p></font> <p></p></font> <p></p> text/html 2012-03-16T05:39:15+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی بیش فعالی را با خودتان نبرید! http://madaraneh.mihanblog.com/post/363 <span style="LINE-HEIGHT: 25px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: medium" class="Apple-style-span"><b><b> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"></span></font></span></p><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b>مسافرت با کودکی که نشانه های بیش فعالی و کم توجهی دارد.</b></div> <div style="TEXT-ALIGN: center"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://images.waterfrontmedia.com/EverydayHealth/article/photos/image/ADHD_42-19162530_travel.jpg"></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><b><br></b></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> <div style="TEXT-ALIGN: right; DISPLAY: inline !important"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b><b><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"> <div style="TEXT-ALIGN: right; DISPLAY: inline !important"><b><a title="شناخت کودک، آینده درخشان" href="http://www.tarbiyat.org" target="_blank"> <div style="TEXT-ALIGN: right; DISPLAY: inline !important"><b><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ترجمه و نگارش : امین میرموسوی</span></b></div></a></b></div></font></b></b></span></div></font></b></b></span></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><br></div> <div style="TEXT-ALIGN: right"><span style="FONT-WEIGHT: 900" class="Apple-style-span"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><b><b> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DISPLAY: inline !important; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">ایام نوروز در راه است و راهی شدن با کودکی که نشانه های اختلال بیش فعالی و کم توجهی(</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 10pt" dir="ltr"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span">ADHD</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 10pt" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>) دارد می تواند آرامش مسافرت را به چالش بکشد، فرودگاه ،جاده، رانندگی طولانی، اتاق های کوچک هتل، ترافیک های ایام تعطیلات می تواند نظم را که برای آموزش آن به این قبیل بچه ها مدت ها زحمت کشیدیم متزلزل کند.</span></font></span></p></b></b></span></span></div><span style="FONT-SIZE: x-small; FONT-WEIGHT: 900" class="Apple-style-span"><br></span></font></b></b></span><b><b> <p></p></b> <p></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="3" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 19px; FONT-SIZE: 13px; FONT-WEIGHT: normal" class="Apple-style-span"><br></span></font></p></b> text/html 2012-03-08T16:00:33+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی عشق ورزیدن http://madaraneh.mihanblog.com/post/362 <P align=right><STRONG><FONT size=4 face=arial,helvetica,sans-serif>شاید باید این گونه باشیم!</FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=6 face=arial,helvetica,sans-serif><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><A title="شناخت کودک ، آینده درخشان" href="http://www.tarbiyat.org/" target=_blank>عشق ورزیدن</A><IMG src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"></FONT></STRONG></P> <P align=center><STRONG><FONT size=6 face=Arial><IMG border=0 hspace=0 alt="" align=absMiddle src="http://www.tarbiyat.org/sites/default/files/ax568_0.jpg"></FONT></STRONG></P> text/html 2012-02-11T17:37:03+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی برنامه ای هدفمند برای تمرکز حواس ، نیاز کودکان امروز http://madaraneh.mihanblog.com/post/361 <p>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTcy1JUHH4NaTw8RjpfJtzK7a1JkRzQucpQ18kcQIw8VMcR6ELpFadEmg"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span>&nbsp;</p><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666" color="#000000"><strong><a title="شناخت کودک، آینده درخشان" href="http://www.tarbiyat.org/" target="_blank"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666" color="#000000"><strong>نوشته : امین میرموسوی</strong></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font style="font-size: 10pt; line-height: 150%; ">توجه</font><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; "> فرایندی است که کودک از طریق آن از حواس خود برای درک دنیای خارج استفاده می کند و متمرکز ساختن توجه یعنی آگاه شدن از یک موضوع و صرف نظر کردن از سایر موارد است. این موضوع مهم است زیرا محرک های بسیار زیادی هر یک از ما را احاطه کرده اند و ما مجبوریم از بین آنها برای انجام کاری تنها روی یکی متمرکز شویم و این کار یعنی "توجه انتخابی" و در حقیقت</span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; ">&nbsp; </span><span style="font-size: 10pt; line-height: 150%; ">برای ما بزرگترها می تواند مشکل باشد ، کودکان دیگر جای خود دارند.</span></p></font></span></a></strong></font></span></font></span> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">به نظر می رسد این ما هستیم که باید به کودکان آموزش دهیم که چطور متمرکز کارشان باشند تا حواسشان به جایی پرت نشود ؛ نه این که انتظار داشته باشیم که کودکان بدون حواس پرتی تکالیفشان را انجام دهند. حواس پرتی، ناتوانی در تمرکز قوی روی یک محرک خاص از دیگر مشکلاتی است که اغلب در کودکان دارای مشکل نقص توجه دیده می شود.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">بررسی های اخیر در مورد اثر فرایندهای توجه بر عملکرد کودکان دارای مشکلات یادگیری ، این حقیقت را روشن کرده است که این کودکان در تکالیفی که مستلزم شناخت بیشتری است ، به ویژه تکالیفی که در آن عوامل منحرف کننده ی توجه وجود دارند، بدترین عملکرد را از خود نشان می دهند و اغلب معلمان آنها را به عنوان افرادی که نسبت به همسالان عادی خود به طور معناداری توجه و دقت کمتری دارند، ارزیابی می کنند . گاه این کودکان در تکالیفی که نیاز به توجه دراز مدت دارد کم توانند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">توانایی توجه دراز مدت به تکلیف ، برای دستیابی دانش آموزان به اطلاعات مورد نیاز و تکمیل فعالیت های تحصیلی آنان یک امر ضروری است. وقتی توجه به طور صحیح متمرکز شود، یادگیری به سرعت جریان می یابد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">از آنجا که توجه در فرایند یادگیری اهمیت ویژه دارد، باید انتظار داشت که دانش آموز پیش از این که یاد بگیرد، بر تکلیف توجه کند. اما این توجه چند شکل دارد : <o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666">توجه متمرکز</font> : که توانایی پاسخ دهی مستقیم و دقیق به محرک های مشخص و ویژه بینایی و شنوایی یا لامسه است.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666">توجه مداوم</font>: این نوع توجه ، بیانگر توانایی ادامه دادن پاسخ پایدار و ثابت در طی یک تکلیف پیوسته و مکرر است.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666">توجه انتخابی</font>: به ظرفیت نگهداری و ابقاء یک مجموعه رفتاری یا شناختی در مواجهه با محرک های حواس پرتی اشاره دارد. بنابراین تمرین در مورد تقویت این بخش از مکانیسم توجه « رهایی از حواس پرتی» را در خود جای می دهد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666">توجه تناوبی</font>: این مورد به انعطاف پذیری روانی اشاره دارد و به فرد اجازه می دهد که تمرکز توجه خود را در بین تکالیف تغییر دهد. که نیازهای شناختی متفاوتی دارند.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666">توجه تقسیم شده</font>:<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>که از بالاترین سطح توجه است و به توانای <u>پاسخدهی همزمان</u> به تکالیف چندگانه یا خواسته های کاری چندگانه می پردازد.<o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; FONT-SIZE: 10pt; mso-bidi-language: FA" lang="FA">اما با همه این ها مهم ترین ویژگی در توجه ، انتخابی بودن محرک های مورد توجه است، و هر چه ما با محرک های متعددی مواجه شویم به ناچار روی تعداد محدودی می توان متمرکز شد. این موضوع در مورد پاسخ کودکان به محرک های آموزشی ارتباط دارد. با صرف نظر از توجه تقسیم شده که به عنوان بالاترین سطح توجه در نظر گرفته می شود می توان فرایندهای درمانی در مورد کودکان بیش فعال و کم توجه از نوع عمدتا کم توجه را به سویی پیش برد که تا مرحله توجه تناوبی تقویت شوند به ویژه با توجه به سابقه ای که در درمان و آموزش کودکان کم توجه داشته ام به نظر می رسد کار روی توجه متمرکز، توجه مداوم و توجه انتخابی، بهترین هدف درمان باشد که امروزه با بهره گیری از تکنولوژی روز می توان عملکرد یادگیری کودکان را در این زمینه تقویت کرد و مدتی است با کار روی این سه بخش از توجه با طرح ریزی های درمانی خاص خود، توانسته ام دقت و تمرکز کودکان را ارتقا دهم. امید است برنامه های آموزش و پرورش در مدارس به سمتی پیش رود که دانش آموزان نیازمند در طول روز بتوانند در کنار برنامه های درسی به برنامه های اثربخش در این زمینه بپردازند.</span></p> text/html 2011-12-29T22:27:41+01:00 madaraneh.mihanblog.com زهرا پرسش و پاسخ : خوابیدن کودک در اتاق و تخت خود http://madaraneh.mihanblog.com/post/359 <div style="text-align: right;"><span style="line-height: 17px;">پرسش:</span></div><div><span style="line-height: 17px; text-align: right; ">سلام. دختر من دو سال و هشتماه سن داره. اتاق خوابش رو از دو ماه پیش جدا كردم. اول همه چیز خوب بود. تا اینكه مدتیست كه نیمه شب از خواب بیدار میشه و برای خواب نزد ما می آید. تلاشها برای تنگ تر كردن جا، خرید جایزه برای خوابیدن در اتاق خودش و.. بی نتیجه است. چه كنم؟</span> </div><div><br></div><div>پاسخ:</div><div><div style="line-height: 17px; text-align: right; ">در ابتدا باید بگم دراین مورد اصلا نباید شیوه جایزه دادن رو استفاده کنید، ازش بخواهید که توی چشمهای شما نگاه کنه، بهش توضیح بدید که الان دیگه دختر(پسر) بزرگی هستی و باید توی اتاق و تخت خودت بخوابی، میدونم که اولش آسون نیست ولی اجازه نداری که شب برای خوابیدن بیایی کنار مامان و بابا وگرنه تو رو به تخت خودت بر می گردونم.&nbsp;</div><div style="line-height: 17px; text-align: right; "><br></div><div style="line-height: 17px; text-align: right; ">بعد از گفتن اینها، ازش بپرسید که حرفهای شما رو فهمید؟ و منتظر باشید که تایید کنه و در تمام این مراحل ازش بخواهید که به چشمهای شما نگاه کند.</div><div style="line-height: 17px; text-align: right; ">برای اینکه این جدایی برای کودک شما راحت تر باشد، اگر عروسک مورد علاقه ای دارد که همیشه همراهش هست، کنارش بگزارید. اگر نه، یک چیزی که به شما تعلق دارد، مثل یک شال، پیراهن یا ... تا قسمتی از شما رو در کنار خودش داشته باشد و بوی مادر رو حس کند.</div><div style="line-height: 17px; text-align: right; "><br></div><div style="line-height: 17px; text-align: right; ">ولی اگر نیمه شب کنار شما آمد، شما باید به گفته خودتون عمل کنید و به تخت خودش برگردانید، حتی اگر بهانه بگیرد و گریه کند، فریاد بزند . ... ، &nbsp;روزهای اول حتما سخت خواهد بود، چون کودک والدین رو تست میزند تا آنها کوتاه بیایند ولی در هر&nbsp;حال شما باید محکم باشید . تا &nbsp;پذیرش این مرحله برای او هم راحت تر شود.</div><div style="line-height: 17px; text-align: right; "><br></div><div style="line-height: 17px; text-align: right; ">مسئله مهم این هست که از سلامت او در اتاق مطمئن باشید ، احیانا اشیائی که می توانند برایش خطرناک باشند در اتاق وجود نداشته باشه و مهم تر از همه یک برنامه ثابت و روتین داشته باشید، مثلا، شام، مسواک، جیش، قصه شب، شب خوش&nbsp;</div></div><div><br></div><div>پست زیر را هم حتما مطالعه بفرمایید ، اطلاعات مفیدی بدست خواهید آورد:</div><div><br></div><div><br></div><div><a href="http://madaraneh.mihanblog.com/post/350">http://madaraneh.mihanblog.com/post/350</a> </div> text/html 2011-12-12T13:38:39+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی پیامد استرس های مکرر در دوران بارداری بر سلامت کودکان http://madaraneh.mihanblog.com/post/358 <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRoC_4CT00vdJ7gP3jpoJwa1NIWa20lM54rrvYq5o18g0qDrEHSGg"></font></span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"></font></span>&nbsp;</p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2"><a title="کودکان را یار باشیم نه بار" href="http://childhoodpsy.mihanblog.ccom/" target="_blank"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff6666" color="#000000" size="2"><strong>ترجمه : امین میرموسوی</strong></font></span></a></font></span></p> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: 13px/15px Arial, Helvetica, sans-serif; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span style="TEXT-ALIGN: left; LINE-HEIGHT: 19px; FONT-STYLE: italic; COLOR: rgb(102,102,102); FONT-SIZE: medium" class="Apple-style-span"><font size="2">ScienceDaily Apr. 20, 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></span></span></span></span></p></font></span> <p><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">ب</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">ر اساس آخرین یافته های منتش</font></span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">ر شده در نشریه بین المللی رشد و آسیب شناسی ، استرس های متداول شامل مشکلات مالی ، روابط بین فردی، بارداری دشوار، از دست دادن شغل و مشکلات با دیگر بچه ها در خانواده و دیگر استرس های عمده در زندگی همچون مرگ یکی از اعضای خانواده در طول دوره بارداری می تواند منجر به بروز مشکلات و یا اختلال های رفتاری کودکان شود.<!--?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /--><o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">پژوهشگران تاکید کرده اند که ما دریافتیم و بر آن تاکید داریم مجموع بیشتری از استرس هاست که موجب تاثیر بر سلامت کودکان در سال های بعد می شود. استرس های کم و معمول دوران بارداری لزوما با مشکلات رفتاری همراه نیست. اما افزایش استرس ها در طول این دوره به سه مورد یا بیشتر احتمال بروز مشکلات رفتاری را در سال های بعد به ویژه دوره ابتدایی افزایش می دهد.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">دکتر رابینسون در این طرح نوع واقعی استرس تجربه شده را کم اهمیت تر از تعداد استرس ها می داند. در این پژوهش سه هزار زن باردار را در طول 18 و 34 هفته از دوران بارداری با ثبت واقایع استرس زای این دوران را در نظر گرفتند. حوادث استرس زای مادران ثبت شد .رفتارهای کودکان در سنین دو، پنج، هشت، ده و چهارده سالگی به وسیله ی پرسش نامه مورد ارزیابی قرار گرفت .<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">37% مادران بیش از دو حادثه استرس زا را تجربه کرده بودند . و حدودا 8% مادران بیش از شش واقعه استرس زا را در دوران بارداری تجربه داشتند.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">صرف نظر از قرار گرفتن در معرض استرس در رحم مادر، ویژگی های یک محیط پرورشی پس از تولد می تواند پتانسیل قوی باشد برای تغییر رشد در کودکان. این مساله می تواند به عنوان "انعطاف پذیری رشدی" مطرح باشد. به این معنی که علی رغم دوران پر استرس بارداری ،در صورت فراهم بودن محیطی مناسب مغز می تواند سازگار شود و بر رشد کودک تاثیر مثبت بگذارد.<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">حاصل این پژوهش پیام مهمی است به منظور حمایت اعضای خانواده و متخصصان از زنان در دوران بارداری به جهت پیشگیری از آسیب های بعد از تولد که می تواند پیامدهای آن برای خانواده سنگین باشد. اگر به چنین خانواده های در اطراف مان کمی بیندیشیم ضررهای اقتصادی ، اجتماعی و روانی آن بسیار مشهود است..<o:p></o:p></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0in 0in 10pt; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">امید است پژوهش های آینده بتواند جهت درک مکانیسم های اثرگذار در پس پرده این استرس از جمله هورمون های استرس مادران، تاثیر بر دلبستگی، و سایر مسائل مربوط به والدین، عوامل اجتماعی و اقتصادی به یافته های تازه ای دست پیدا کند.<o:p></o:p></font></span></p> text/html 2011-11-25T06:25:18+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی شرم.... و .... گناه http://madaraneh.mihanblog.com/post/357 <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><img border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://primal-page.com/alexw.jpg"></span></font></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"></span></font>&nbsp;</p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><a title="کودکان را یار باشیم نه بار" href="http://childhoodpsy.mihanblog.com/" target="_blank"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">ترجمه : امین میرموسوی</span></font></a></span></font></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"></p><font size="2"> </font> <p></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">والدین با نوزادان خود </span><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">به روش های مختلفی ارتباط برقرار می کنند که می تواند خنده، اخم، تشویق، عشق ورزیدن، خشم و یا لمس نکردن او باشد. </span></font></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font size="2"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA">پژوهشگران معتقدند نوزاد می تواند از روی تن صدا ، لحن صدا و به طور کلی زبان بدن مراقبان خود با آنها ارتباط برقرار کند و متوجه صحبت مراقبان خود بشود در نتیجه کاملا از احساس های والدینش نسبت به آنها باخبر است بنابراین والدین خسته ، ناامید ، شرمگین، عصبانی می توانند به طور غیر عمد کودک را به این نتیجه برساند که "من بدم"....</span></font></p> <p style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><br></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: normal; BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255); FONT-FAMILY: tahoma" class="Apple-style-span"> </span></font></p><p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 16px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><font size="2"><font face="">یکی از این احساس هایی که در کودکان شکل می گیرد شرم و دیگری گناه است شرم و تردید مساله ای است که به بنا به گفته روان شناسان حدود 2 تا 3 سالگی ( اوایل زندگی )رخ می دهد ، اما گناه بین سه تا شش سالگی رخ می دهد.<!--?XML:NAMESPACE PREFIX = O /--><o:p></o:p></font></font></span></font></p><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 16px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><font size="2"><font face="">این دو احساس شبیه هم هستند اما علت ها و راه حل های متفاوتی دارند. شرم و گناه احساساتی هستند که متاسفانه و یا خوشبختانه نقش قدرتمندی در تنظیم رفتار ایفا می کنند.متاسفانه از این جهت که می توانند به شخصیت فرد لطمه بزند و خوشبختانه از این روی که احساس گناه می تواند به کودک آگاهی دهد.<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 16px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><font size="2"><font face="">شرم توسط دامنه ای از موقعیت ها، شامل شکست های غیر اخلاقی و سرپیچی(تجاوزها) برانگیخته می شود. می توان چنین فرض کرد شرم به عنوان "همشیرِ گناه "واجد احساسات عمدتا اخلاقی است.<o:p></o:p></font></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 16px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><font size="2" face="">در حالی که هم شرم و هم گناه با ارزیابی های منفی کودک از خودش توام است ، می توان چنین تصور کرد احساس گناه طبیعی است، یک واکنش به این احساس که به کودک می گوید او کاری رو اشتباه انجام داده است .ا</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: justify; LINE-HEIGHT: 16px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><font size="2" face="">ما در شرم این ارزیابی ها منجر به تخریب شخصیت کودک می شود که حاصل آن در سراسر زندگی کودک حتی در بزرگسالی آشکار است من در این جا فقط به تعدادی از پیامدهای شرم روی شخصیت و رفتار کودک تاکید کردم که بسیار بیشتر از این ها جای بحث دارد . برخی از نشانه های آسیب پذیری کودک از شرم عبارت است از :</font></span></p></font> <p><font size="2" face=""></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" class="Apple-style-span"><font size="2">داشتن یک باور اصلی شبیه : من بدم ، ضعیفم ، دوست داشتنی نیستم، بی عرضه ام، مثل احمقا هستم ..../ گوشه گیری و انزوای اجتماعی و یا احساس اجبار به معاشرت/<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>حساسیت زیاد به طرد شدن، حالت تدافعی به انتقاد / رفتار عذرخواهانه بیش از حد، اجتناب از تماس چشمی/<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>نگرانی بیش از حد از سرزنش و عیب جویی رفتارهای او/<span style="mso-spacerun: yes">&nbsp; </span>احساس غیر منطقی و غیر موجه گناه، کاهش موفقیت های کسب شده/ تمرکز بیش از حد روی اشتباهات گذشته و تکرار آنها / داشتن ترس غیر منطقی از شکست و یا از دست دادن( فقدان)...</font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: 'Tahoma', 'sans-serif'; mso-bidi-language: FA" lang="FA"><font size="2">تا به این جا فقط به بخشی از مطلب پرداختم و بحث کامل و منابع استفاده شده در ترجمه به دلیل استفاده نابجا و بدون کسب اجازه در اختیار مترجم ( وبلاگ نویس) است.<o:p></o:p></font></span></p> text/html 2011-11-09T14:49:37+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی یکی یه دونه ها... http://madaraneh.mihanblog.com/post/356 <span style="WIDOWS: 2; TEXT-TRANSFORM: none; TEXT-INDENT: 0px; BORDER-COLLAPSE: separate; FONT: medium Tahoma; WHITE-SPACE: normal; ORPHANS: 2; LETTER-SPACING: normal; COLOR: rgb(0,0,0); WORD-SPACING: 0px; -webkit-border-horizontal-spacing: 0px; -webkit-border-vertical-spacing: 0px; -webkit-text-decorations-in-effect: none; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px" class="Apple-style-span"><span style="LINE-HEIGHT: 14px; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-SIZE: 12px" class="Apple-style-span"> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Lucida Calligraphy'; FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><strong><img border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://img.tebyan.net/big/1388/05/15112924650752405891218150976522476158225.jpg"></strong></span></div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Lucida Calligraphy'; FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><strong></strong></span>&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Lucida Calligraphy'; FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><strong>The only child&nbsp;&nbsp;</strong></span><span style="LINE-HEIGHT: 150%; FONT-FAMILY: 'Lucida Calligraphy'; FONT-SIZE: 22pt; mso-bidi-font-family: 'B Nazanin'; mso-bidi-language: FA" dir="ltr"><strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</strong></span></div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><font size="3"><a title="صدای مشاور : 9092301285" href="http://tarbiyat.org/" target="_blank"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ff9966" size="3">ترجمه : امین میرموسوی</font></a></font></div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><font size="3"></font>&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">در این جا قصد دارم به بخشی از کتاب وینی کات ( نویسنده و روان درمانگر )بپردازم که &nbsp;بحث تک فرزندی را مطرح کرده است آثار این نویسنده برای من جذاب است، امیدوارم برای شما هم همین طور باشد بنابراین نوشته ای که در ادامه از نظرتان می گذرد ترجمه ی بخش کوتاهی از یک فصل کتاب وینی کات می باشد، به نام تک فرزند.</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px"><span style="padding: 0px; margin: 0px; " class="Apple-style-span">می خواهیم در مورد کودکانی صحبت کنم که در خانواده هایی زندگی می کنند که دارای هیچ برادر یا خواهری نیستند؛ تک فرزند می باشند. سؤال این است؛ این موضوع که کودکی، فقط تک فرزند است ، واقعاً از چه راههایی مورد توجه قرار می گیرد؟</span></div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">هنگامی که به اطراف نگاه می کنم و کودکان زیادی را می بینم، پی می برم که دلایل متعدد مثبتی برای داشتن فقط یک فرزند، وجود دارند. البته در بسیاری از موارد، والدین، کاری برای داشتن خانواده ای بزرگ انجام نمی دهند اغلب، یک نقشه آگاهانه برای بیش از یک فرزند نداشتن، وجود دارد. اگر سؤال شود که چرا دو نفری که با هم ازدواج می کنند، می خواهند فقط یک بچه داشته باشند، جواب منطقی ای که می شود به این سؤال داد، مسائل اقتصادی است. «ما استطاعت مالی برای بیش از یک بچه را نداریم».</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">من واقعاً فکر می کنم که اگر والدین قادر به حمایت از خانواده ای بزرگ هستند بدون اینکه زیاد آزادی شخصی خود را از دست بدهند، چرا نسبت به این کار شک دارند؟ بدیهی ترین مضرّات این کار، عدم وجود کودکان همبازی و وجود تجربه ای غنی است که می تواند در نتیجه انواع روابط کودک با افراد بزرگتر و برادران و خواهران جوان تر ایجاد شود. بازیهای کودکانه زیادی وجود دارند که افراد بزرگسال نمی توانند با آنها در تماس باشند؛ حتی اگر آنها را بشناسند، باز هم نمی توانند برای مدتی طولانی آن طور که کودک دوست دارد، وارد آنها شوند. در صورتی که کودک همبازی دیگری نداشته باشد، جلوی رشد و پیشرفت او گرفته شده و حالات لذت و سرخوشی که مربوط به نابسامانی، بی مسئولیتی و بلااختیاری می باشند، از بین خواهند رفت؛ تمایل دارد تنها فرزندی باشد که جلوتر از سن خود است، ترجیح می دهد با افراد بزرگسال صحبت کرده و به حرف های آنها گوش کند، در کارِ خانه به مادر خود کمک کرده یا اینکه از اسباب و ابزار پدر استفاده کند. بازی کردن برای او جنبه ای احمقانه پیدا می کند. کودکانی که با هم بازی می کنند، ظرفیت نامحدودی برای کشف جزئیات بازی دارند، همچنین برای مدت طولانی بدون اینکه خسته شوند، به بازی ادامه می دهند.</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">وینی کات به نکته ارزشمندی در ادمه کتاب خود اشاره می کند او بر این باور است که برای کودک تجربه کردن ورود برادر یا خواهر جدید در خانواده، ارزشمند است و می گوید من قادر نیستم تصور زیادی از این تجربه ارزشمند داشته باشم. در یک حاملگی، چیزی اساسی وجود دارد. کودک مشاهدۀ تغییر و تحولات را در مادر خود از دست می دهد، قادر به آرام گرفتن در آغوش او نمی باشد، این امر تدریجاً دلیلی می شود بر دستیابی به مدرکی واقعی از ظهور نوزادی جدید و بازگشت همزمان مادر به حالت طبیعی.</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;هر کودکی که چنین تجربه ای را از دست داده است و کسی که هرگز مادری را ندیده که از سینه خود به فرزند شیر دهد، او را حمام کند یا علاقمند به نوزاد باشد، در واقع کمتر از کودکی که شاهد چنین&nbsp;تغییرات ارزشمندی&nbsp;بوده، ثروت دارد. شاید کودکان کمی باشند که بخواهند در بزرگسالی، نوزادان زیادی داشته باشند، اما نمی توانند. عروسکها فقط بخشی از سلامتی (امنیت خاطر) آنها را تأمین می کنند......</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">&nbsp;</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">مطالعه آثار این نویسنده ارزشمند را به خوانندگان وبلاگ توصیه می کنیم.</div> <div style="PADDING-BOTTOM: 0px; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; FONT-FAMILY: Tahoma; PADDING-TOP: 0px">منبع در اختیار مترجم است.</div></span></span> text/html 2011-10-27T09:31:10+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی ADD http://madaraneh.mihanblog.com/post/355 <span style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(53,56,61); FONT-SIZE: 12px" class="Apple-style-span"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font class="Apple-style-span" color="#ff6666">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font><span style="LINE-HEIGHT: 40px; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 27px" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#ff6666"><b>باز هم حواس پرتی...؟</b></font></span></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 40px; FONT-FAMILY: 'B Homa'; FONT-SIZE: 20pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><img style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px" border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7idx0Q3NDfYtH-41ZG9Ad6iWALCRwubdHa_SdOoSbAWQ4jCnM"></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" size="4"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><br></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 24px; FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><a title="صدای مشاور : 9092301285" href="http://childhoodpsy.mihanblog.com" target="_blank"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,153,0)" class="Apple-style-span"><b>نوشته : امین میرموسوی</b></span></a></span></font></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="ltr" style="line-height: 24px; "><span style="background-color: rgb(255, 204, 0); " class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ADD</span></font></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span lang="FA" style="line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>&nbsp;یا مشکل کمبود توجه مساله ای است که برخی از بچه های زمانه ما با آن روبرو هستند، گاه با مشکل بیش فعالی(</span></font></span><span dir="ltr" style="line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">HD</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span lang="FA" style="line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>) همراه است که ترکیب آن&nbsp;</span></font></span><span dir="ltr" style="line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">AD/HD</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span lang="FA" style="line-height: 24px; "><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>می شود و گاه در کودکان تشخیص بیش فعالی و کم توجهی از نوع عمدتا کم توجه داده می شود که علایم متفاوت تری دارد.</span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" dir="ltr"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ADD</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>&nbsp;در کودکان اغلب در سن 6 تا 12 سالگی تشخیص داده می شود</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="ltr"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" dir="ltr" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="ltr"></span>&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">و منظور</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">از عدم توجه</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"&nbsp;</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">، ادامه ندادن توجه و انجام غیر مستمر تکالیف درسی است. عدم توجه می تواند به صورت توجه نکردن یا عدم پاسخدهی باشد. معیار مقایسه هم میزان توجه و پاسخ دهی کودکان همسنِ کودک است. گاهی به صورت بی نظمی، حواس پرتی و فراموش کاری نمایان می شود و یکی دیگر از ابعاد عدم توجه ، تمرکز نداشتن</span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">و نیمه کاره رها کردن کارها، کند بودن، تغییر مکرر فعالیت ها، برنگشتن به سراغ کاری که نیمه کاره رها شده و افزایش خطا در کارهای یکنواخت است. سایر علایم کم توجهی در کودکان عبارتند از :</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpFirst"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">حواس پرتی خیلی سریع و عدم توانایی در گوش دادن و توجه.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">صحبت کردن بیش از حد .</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">دشواری در به پایان رساندن وظایف محوله.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">نیاز به حرکت به طور مداوم و بی قراری.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">مشکل داشتن در حفظ توجه هنگام یادگیری یا انجام تکلیف.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">جا گذاشتن چیزهایی که برای انجام تکالیف</span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">و کارها ضروری هستند ( برای مثال فراموش کردن اسباب بازی ها، مداد ، خودکار، کتاب، هر چیز لازم دیگر.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpMiddle"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">پرت شدن حواس توسط محرک های فرعی، به خصوص هنگام یادگیری و نیاز به جلب توجه کودک به طور مکرر.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; TEXT-INDENT: -0.25in; MARGIN: 0in 0.5in 10pt 0in; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoListParagraphCxSpLast"><span style="LINE-HEIGHT: 24px"><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">·</span></font><span style="FONT: 7pt 'Times New Roman'"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></font></span></span></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">دنبال نکردن آموزش ها و تکالیف درسی، وظایف روزمره یا وظایف خود در محیط کار( نه به دلیل مخالفت یا نفهمیدن دستورالعمل و آموزش ها).</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">حال اگر</span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">فکر می کنید که فرزند شما مبتلا به&nbsp;</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" dir="ltr"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ADD</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span></span></font><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><span dir="rtl"></span>&nbsp;هست بهتر است به موقع به فکر شناختن و درمان آن باشید. به خصوص&nbsp;</span></font><font class="Apple-style-span" color="#ff0000"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">روی سخنم با آن دسته والدینی است که فرزندانشان در آستانه ورود به دوره ابتدایی و یا سال دوم ابتدایی هستند،&nbsp;</span></font></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">چرا که بیشتر در معرض تشخیص و بروز علایم می باشند و فصل تابستان بهترین زمان برای پی گیری است ( برخلاف برخی که معتقدند درمان کم توجهی در ایام تحصیلی بهتر نتیجه می دهد).</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">مواردی که شرح آن گذشت مهم ترین علایم کم توجهی بود. روش های درمانی که می تواند در این زمینه به کودکان کمک کند شامل درمان های دارویی، رویکردها و تکنیک های آموزشی است درمان های دارویی در مواردی نیاز آست که شدت علایم فوق باعث افت قابل ملاحظه عملکرد تحصیلی و کاهش آشکار سطح نمرات شود.کمبود توجه باعث می شود تا کودکان مبتلا در تکالیفی همچون دیکته نویسی، تشدید ، نقطه و برخی حروف را جا بیاندازند، حاصل ضرب ها را اشتباه بنویسند ،پاسخ ها را جا به جا</span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">بنویسند، حتی با ضعف در حافظه کوتاه مدت مواجه اند که باعث می شود مطالبی را که معلم یاد داده است ظرف چند دقیقه فراموش کنند و یا والدین هر چه در منزل تلاش می کنند تا کودک املای صحیح کلمه ای را یاد بگیرد، او می آموزد اما روز بعد در املای کلاسی همان کلمه را اشتباه می نویسد.</span></font><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><o:p></o:p></span></font></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 18px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">اگر علایم آنقدر شدید نیست که افت قابل ملاحظه تحصیلی ایجاد کند روشهای آموزشی خلاق و تکنیک ها می تواند موثر باشد.این روش ها آمیخته با تجارب گذشته معلمان، در کنار شیوه های نوین آموزشی</span></font><span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">و کمی خلاقیت به کار می رود. همه ی این کودکان با داشتن علایم فوق نیاز به بهره گیری از متدهای آموزشی جدیدی دارند . با توجه به علایم ، مهم ترین مهارتی که این کودکان ندارند این است که نمی دانند چگونه کاری را انجام دهند لذا پیش از این که از کودک بخواهیم تکلیفی را انجام دهد و این درخواست را با تذکر مکررِ&nbsp;</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">حواست کجاست</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;....</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">حواستو جمع کن</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">...</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">زودباش انجام بده...</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">دقت کن.....</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">، به او داشته باشیم، بهتر است نحوه انجام تکلیف را به او بیاموزیم و اگر نمی دانیم از معلم او یا کارشناس زبده ای در این زمینه راهنمایی بگیریم، تا کودک بتواند از حداکثر توانایی های خود و از تمام حواس خود استفاده کند.&nbsp;</span></font><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,0)" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">ماریا مونته سوری&nbsp;</span></font></span><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">(پزشک زن ایتالیایی و یکی از بزرگان و صاحب نظران در عرصه تعلیم و تربیت) براین باور است که باید از دست های کودکان گرفته تا ذهن و مغز آنان را برای کسب تجربه مورد آموزش قرار داد. و او در جایی دیگر می گوید:</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;هنگامی که مشکل کنترل توجه کودک را حل کردید، در اصل، تمام مشکلات و مسائل مربوط به آموزش را حل کرده اید</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">"</span></font></span><span style="LINE-HEIGHT: 24px" lang="FA"><font class="Apple-style-span" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">.</span></font></span></p></span> text/html 2011-10-20T06:04:17+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی هنردرمانی http://madaraneh.mihanblog.com/post/354 <span style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; COLOR: rgb(53,56,61); FONT-SIZE: 12px" class="Apple-style-span"> <div><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span">&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style="LINE-HEIGHT: 22px" class="Apple-style-span"><b><span style="LINE-HEIGHT: 42px; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: rgb(227,108,10); FONT-SIZE: 16pt" lang="FA">هنری که درمان می کند.</span></b></span></span></div> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><b><span style="LINE-HEIGHT: 42px; FONT-FAMILY: 'B Homa'; COLOR: rgb(227,108,10); FONT-SIZE: 16pt" lang="FA"><o:p></o:p></span></b></p> <div><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><img style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px" border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://www.indiatalkies.com/images/music-therapy198y.jpg"></span></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br></div> <div><br>&nbsp;</div> <div><br></div> <div><span style="LINE-HEIGHT: 32px; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; FONT-SIZE: 16px" class="Apple-style-span"><b><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,102)" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#666666">ترجمه :</font></span><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,102)" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#666666">&nbsp;</font></span><span style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-FAMILY: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" class="Apple-style-span"><a title="9092301285 صدای مشاور( تماس حتی ایام تعطیل)" href="http://childhoodpsy.mihanblog.com" target="_blank"><span style="FONT-SIZE: medium" class="Apple-style-span"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,204,102)" class="Apple-style-span"><font class="Apple-style-span" color="#666666">امین میرموسوی</font></span></span></a></span></b></span></div> <div> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><span dir="rtl"></span><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">&nbsp;امروزه بیشتر بچه ها اغلب با اسباب بازی های بسیار که احاطه شان کرده است، خوشحال و راضی به نظر می رسند ،اما متاسفانه برداشت اول همیشه درست نیست. در پس هر ظاهر خوشحال، مشکلات رفتاری همچون &nbsp;بی دقتی، تمسخر، استرس، بی انضباطی، خشم و ... نهفته است گاهی اوقات همین تجربه های غم انگیز یا استرس ها و مسائل رفتاری تاثیر ماندگاری بر ذهن کودکان دارد که تاثیر آشکاری بر رفتار آنها می گذارد.&nbsp;</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" lang="FA"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span">حالا همه این ها به کنار، در این دنیای پرشتاب و پر استرس و جهان پویا کودکان همیشه نمی توانند با تغییرات محیط اجتماعی همچون مدرسه و مهد کودک و مقاطع بعدی تحصیل سازگار بشوند. برخی از این کودکان توانایی بیشتری برای مقابله دارند و برخی کمتر. والدین می بایست پاسخ دهی و نظارت بهتری داشته باشند و در صورت لزوم از متخصصان کمک بگیرند.....</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span style="FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"><br></span></font></p></div> <p style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-SIZE: 12px"></p> <p style="LINE-HEIGHT: 17px; FONT-SIZE: 12px"></p> <div><font class="Apple-style-span" face="Tahoma, sans-serif"><span style="LINE-HEIGHT: 12px; FONT-SIZE: small" class="Apple-style-span"> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" lang="AR-SA">روشی که آسان و لذت بخش است و از آن برای کمک به کودکان استفاده می شود ، هنر و تاثیر&nbsp;درمانی آن است. که سبب می شود کودک مهارت های جدید را بیاموزد و نیروهای خود را برای مقابله موثر در اختیار داشته باشد</span><span dir="ltr"></span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" dir="ltr"><span dir="ltr"></span>.<span style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial"><o:p></o:p></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="FA">هنر درمانی چیست؟</span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="FA">بخشی از روان درمانی است که درمانگر با استفاده از رسانه های مختلف، تصاویر ، موزیک اقدام به تحریک روند خلاق در بیمار و به تحلیل نیازهای فرد، رشد، علائق ، نگرانی ها و تعارض ها می پردازد. هنر درمانی مبتنی بر دانش رشد انسانی است و در آن از تکنیک های درمانی متنوعی استفاده می شود. که می تواند بر مشکلات اجتماعی ، روابط بین فردی و عزت نفس پایین غلبه کند. هنر درمانی یک ابزار موثر در مشکلات بازتوانی، پزشکی، هیجانی و اجتماعی است. یکی از گرایش های هنردرمانی موسیقی درمانی است که در بازتوانی افراد با بیماری های جسمانی تاثیر شگرفی داشته است.</span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BACKGROUND-COLOR: rgb(255,255,255)" class="Apple-style-span"><img style="BORDER-BOTTOM-STYLE: none; TEXT-ALIGN: center; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-RIGHT-STYLE: none; MARGIN: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP-STYLE: none; BORDER-LEFT-STYLE: none; PADDING-TOP: 0px" border="0" hspace="0" alt="" align="right" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQ3ZtIC_JzA9ZhArqktWLxmB1V7e52erPcfJCUYPHwiPrnPrsRhGJfHn1Y"></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" lang="FA">&nbsp;به عنوان مثال می توان در عرصه پژشکی به تاثیر موسیقی درمانی بر روند گفتار نوزادانی که تحت کاشت حلزون قرار گرفته اند، پرداخت<span style="LINE-HEIGHT: 12px" class="Apple-style-span"><a style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(0,160,227); BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TEXT-DECORATION: underline" title="Music therapy can assist toddlers' communication rehabilitation process January 6, 2010" href="http://www.physorg.com/news181999121.html" target="_blank">(2010)</a>.</span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" lang="AR-SA">یا این که در عرصه پزشکی موسیقی درمانی توانسته به گویایی افراد بعد از تحمل سکته مغزی که دچار آفازی (عدم توانایی در صحبت) شدند نیز کمک کند.<span style="LINE-HEIGHT: 12px" class="Apple-style-span"><a style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(0,160,227); BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TEXT-DECORATION: underline" title="Music therapy rewires the brains of people unable to speak February 23, 2010" href="http://www.physorg.com/news186133786.html" target="">(2010)</a><span style="LINE-HEIGHT: 26px" class="Apple-style-span">&nbsp;</span></span></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; MARGIN-BOTTOM: 0pt; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" lang="FA">بنابراین هنردرمانی در عرصه های مختلف توانایی خود را نشان داده است. اگر بخواهیم به اثربخشی دیگری از موسیقی درمانی اشاره کنیم می توان به&nbsp;<a style="BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; COLOR: rgb(0,160,227); BORDER-LEFT-WIDTH: 0px; TEXT-DECORATION: underline" title="Adolescents involved with music do better in school February 10, 2009" href="http://www.physorg.com/news153515103.html" target="_blank">پژوهش راسیگنو و همکاران (2009)</a>&nbsp;اشاره کرد که معتقدند درس های موسیقی در مدرسه یا فعالیت های خارج از مدرسه با همراهی والدین و فرزندان می تواند اثر مثبتی بر خواندن و ریاضی در دوران اولیه کودکی و نوجوانی داشته باشد بنابراین موسیقی با پیشرفت تحصیلی در طول سال های دبیرستان ارتباط مثبتی دارد.</span><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span dir="rtl"></span><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="FA"><span dir="rtl"></span>&nbsp;روان شناسان از هنر درمانی برای کودکان بیشتر استفاده می کنند به دلیل این که کودکان به اندازه بزرگسالان</span><span style="FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black" lang="FA">&nbsp;<span style="BACKGROUND-COLOR: white; background-origin: initial; background-clip: initial">&nbsp;در بیان احساست توانایی ندارند. به عنوان مثال ترسیم و طراحی کلید ورود به دنیای کودک است. رنگ ها، اندازه تصاویر، محل ترسیم در صفحه همه و همه از مسائل درونی کودکان خبر می دهند.</span></span><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" dir="ltr"><o:p></o:p></span></p> <p style="TEXT-ALIGN: right; LINE-HEIGHT: 24px; unicode-bidi: embed; DIRECTION: rtl; FONT-SIZE: 12px" dir="rtl" class="MsoNormal"><span style="BACKGROUND-COLOR: white; FONT-FAMILY: Tahoma, sans-serif; COLOR: black; background-origin: initial; background-clip: initial" lang="FA">به هر صورت هنردرمانی یک روش مدرن و رضایت بخشی است که برای غلبه بر بسیاری از مشکلات اثربخشی خود را نشان داده است و درمانگر حرفه ای به خوبی می تواند برای تشخیص مشکلات از این رویکرد بهره ببرد.&nbsp;</span></p></span></font></div></span> text/html 2011-09-30T19:30:10+01:00 madaraneh.mihanblog.com امین میر موسوی بچه های خجالتی http://madaraneh.mihanblog.com/post/353 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA"><br><span style="color:#00A0E3"><b><br></b></span></span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#00A0E3" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><b><img hspace="0" border="0" align="right" vspace="0" src="http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkZbkgJyMlEsknG4Gu9b4k-ZM_xAYXxHGIV9ugDvUfRr5KL64Vxg" alt=""></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#00A0E3" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px; "><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#00A0E3" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#00A0E3" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><font class="Apple-style-span" color="#00A0E3" face="Tahoma, sans-serif" size="3"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 13px; line-height: 19px;"><b><br></b></span></font></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA"><span style="color:#00A0E3"><b>نوشته :&nbsp;</b><a href="http://childhoodpsy.mihanblog.com/" target="_blank" title="9092301285 صدای مشاور"><b>امین میرموسوی</b></a></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">کمرویی یا بازداری اجتماعی&nbsp;</span></b><span lang="FA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">دوری گزیدن از فعالیت های است که در محیط کودک&nbsp;صورت می گیرد. در کودکان ، گریه کردن ، قشقرق، سفت کردن بدن، چسبیدن به یک شخصِ آشنا یا ماندن در کنار او، محدود کردن روابط تا حد لالی ( موتیسم) ممکن است وجود داشته باشد . احتمال دارد کودکان خردسال در موقعیت های اجتماعی کمرویی افراطی از خود نشان دهند، از تماس با دیگران کناره گیری کنند ، از شرکت در بازی های گروهی کناره گیری نمایند و به عبارتی در حاشیه فعالیت های اجتماعی باقی بمانند.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">نکته ظریفی این مشکل در دوره کودکی این است که به دلیل شروع زودرس نشانه های این مشکل در این دوره کمرویی خود را به شکل ناتوانی در دست یافتن به سطح عملکرد مورد انتظار نشان می دهد به عنوان مثال ناتوانی در دستیابی به بازی در تیم های ورزشی یا بازی در مدرسه ؛ اما کمرویی در نوجوانی خود را به شکل افت محسوس در عملکرد تحصیلی و اجتماعی فرد نشان می دهد.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA"><span class="Apple-style-span" style="line-height: normal; ">&nbsp;<span class="Apple-style-span" style="background-color: rgb(255, 255, 255); "><img src="http://www.mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif"><span class="Apple-style-span" style="line-height: 16px; "><span lang="FA" style="font-size: 10pt; line-height: 150%; font-family: Tahoma, sans-serif; ">&nbsp;</span><span lang="FA" style="font-size: 10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family: &quot;Times New Roman&quot;;color:#CC0000;mso-bidi-language:FA">با این حال کمرویی ، الزاما چیز بدی نیست ، در برخی مواقع کمرویی می تواند مفید باشد. وقتی افراد احساس کمرویی می کنند ، این امکان وجود دارد که قبل از پریدن به داخل صحنه ای( پیش از&nbsp;&nbsp;قرار گرفتن در آن موقعیت)&nbsp;&nbsp;وقتی اضافی را صرف تمرین کنند و این تمرین به خصوص در مورد بچه های بزرگتری که من بارها در مدرسه به دلیل کمرو بودن دیده ام که از خواندن شعری یا اجرای نمایشی مقابل جمع می خواستند امتناع کنند ، اثربخش بوده است.</span></span></span></span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">علایم کمرویی در کودکان که نیاز به مداخله روان شناس می باشد، عبارتند از :</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">مخفی شدن ، تماس چشمی محدود&nbsp;&nbsp;یا عدم برقراری تماس چشمی، سکوت یا عدم پاسخ گویی به فرد دیگری که آغازگر صحبت بوده است.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">بی میلی یا اجتناب افراطی از تماس چشمی با افراد غریبه در یک دوره طولانی زمانی( یعنی شش ماه یا بیشتر).</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">مشغولیت بیش از حد به فعالیت های انفرادی( انجام بازی های ویدئویی و ..)</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">کمبود بیش از حد یا نبود دوستی های نزدیک با افرادی غیر از بستگان درجه یک.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">حساسیت فوق العاده و فقدان جرات نسبت به انتقاد ، عدم تایید یا نشانه های دیگری که طرد شدن از طرف دیگران تلقی شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">نیاز افراطی به اطمینان از مورد علاقه دیگران بودن.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">خود پنداره منفی از طریق گفتن جملات خود تحقیر کننده مکرر، مقایسه منفی و نامطلوب خود با دیگران و تصور خود به عنوان فردی فاقد جذابیت اجتماعی.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height: 150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">آشفتگی شدید فیزیولوژیک در موقعیت های اجتماعی ، تپش قلب ، خشکی دهان، تنش عضلانی، لرزش.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l0 level1 lfo1;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Symbol;mso-fareast-font-family:Symbol;mso-bidi-font-family: Symbol;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">·<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">بی میلی&nbsp;&nbsp;نسبت به درگیر شدن در فعالیت های جدید با دوستان.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">در این جا چند راهکار برای حل مشکل کودکان کمرو که برخی از علایم فوق را داشته باشند، می دهیم:</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">به کودک کمرو مسئولیت هایی بدهید؛ نظیر بردن پیغام برای کسی، غذا دادن به حیوانات، آب دادن به گیاهان، کمک به منشی مدرسه در پاسخ دادن به تلفن ها ، تقسیم کردن غذا، اما دقت کنید که کارهای ناراحت کننده که او را تحت فشار بگذارد ، ندهید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">روان شناسان می توانند به کودکان کمرو مهارت های اجتماعی را به خصوص برای استفاده در مدرسه آموزش دهند که شامل : مهارت های گفتگو ، سوال کردن، توضیح و پاسخ دادن، تماس چشمی برقرار کردن می شود.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraph" dir="RTL" style="margin-right:.5in;text-align:right; text-indent:-.25in;line-height:150%;mso-list:l1 level1 lfo2;direction:rtl; unicode-bidi:embed"><span style="font-size:10.0pt; line-height:150%;font-family:Wingdings;mso-fareast-font-family:Wingdings; mso-bidi-font-family:Wingdings;color:#35383D"><span style="mso-list:Ignore">ü<span style="font:7.0pt &quot;Times New Roman&quot;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span></span></span><span dir="RTL"></span><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">سعی نکنید با سر به سر گذاشتن با کودکان کمرو با پیش کشیدن خجالتی بودن آنها یا بدون آمادگی قبلی سخنرانی کردن جلو یک عده، اسباب ناراحتی این کودکان را فراهم آورید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;;mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;; color:#35383D;mso-bidi-language:FA">در پایان ، لازم به دکر است که اگر شما والدین تاکنون بیش از حد در تربیت فرزند خود حمایت گر بوده اید ببینید کجا وابستگی و اضطراب اجتماعی فرزند خود را تقویت نموده اید.</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt: auto;text-align:right;line-height:150%;direction:rtl;unicode-bidi:embed"><span lang="FA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D;mso-bidi-language:FA">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="font-size:10.0pt;line-height:150%;font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family:&quot;Times New Roman&quot;;color:#35383D"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align:right;line-height:150%;direction: rtl;unicode-bidi:embed"><span dir="LTR" style="font-size:10.0pt;line-height:150%; font-family:&quot;Tahoma&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>